top of page

Dijital Arşiv ve Kurumsal İçerik

Verimli belge yönetimi

 

Sayısallaştırılan ve dizinlenen belgeler bir belge yönetim sistemine aktarılabilir ve kullanımlarının izlendiği, belgelendiği ve yönetildiği ilgili dijital kütüphanelerde otomatik olarak saklanabilir.

 

Basılı metnin kolay yeniden kullanımı

 

Orijinal olarak yazdırılan içerik, düzenlenebilir metne dönüştürüldüğünde Microsoft® Word veya Excel®'de düzenlenebilir ve yeniden kullanılabilir. Kağıt belgelerin düzenlenebilir biçimlere dönüştürülmesi, belgeleri yeniden yazmak ve yeniden oluşturmak için harcanan işten tasarruf sağlar.

 

Doğru belgeyi hızlı ve kolay bir şekilde bulma


Metinde uygun anahtar kelimeleri veya meta verilerde uygun bilgileri içeren dokümanlar, elektronik arama sistemleri tarafından tespit edilerek saniyeler içinde görüntülenebilir. Her bir sayfada ilgili bilgiler için manuel arama gerekmez.

 

Belgelere her zaman, her yerden erişim

 

Dijital belgeler, herhangi bir zamanda merkezi bir havuzdan elektronik olarak alınabilir ve e-posta ile hızlı bir şekilde dağıtılabilir, bu da fiziksel kopyalamanın veya basılı kopyaların zaman alıcı gönderiminin yerini alır.

bottom of page