Dış kaynak kullanımı nedir

Dış kaynak kullanımı en basit haliyle; daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir

Dış kaynak kullanımı (DKK) (Outsourcing) kavramı 1980’li yıllardan itibaren ilk olarak kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.

Dış kaynak kullanmak (to outsource) Oxford English Dictionary’de ilk kez 1979 yılında yer almıştır. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ifadesi de 1981 yılında Business Week’te çıkan bir makalede ilk kez literatürde kullanılmıştır. Oxford English Dictionary DKK’nı “Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyonun dışındaki bir kaynaktan sağlama” olarak tanımlamaktadır.

 

Dijital Arşivde Dış kaynak kullanımı, ana faaliyet konularına odaklanma ihtiyacı içinde bulunan kurumlara; faaliyet konuları dışında kalan, sınırlı uzmanlığa sahip oldukları, yeterli insan kaynağı ayıramadıkları veya etkin bir şekilde idare edemedikleri, ancak kurumun verdiği hizmetler için son derece önemli olan kurumsal hafıza ve belge güvenliği  fonksiyonlarını farklı şekilde yönetme imkanı sağlamaktadır.

Mevzuata uyum her zaman önemli olmuştur. Son zamanlarda konunun önemi daha da artmış ve kurumların programlarında ciddi bir yer tutmaya başlamıştır. Bu çerçevede, birçok kurum mevzuat ve değişen piyasa şartlarına uyum konusunda kontrolü artırma ihtiyacı hissetmekte ve bu yüksek kaliteli ve düşük maliyetli hizmet teminini gerektirmektedir.

İhtiyaç ve beklentiler çerçevesinde belirlenen doğru bir dış kaynak kullanımı yaklaşımı;

-Kaliteli bir hizmet sağlayıcı ile işbirliği halinde kurumlara stratejik konulara odaklanma imkanı.

- Maliyetlerde azalma,

- Mevzuata uyum için hızlı ve yüksek kaliteli hizmet temini,

- İhtiyaca uygun çözümlere kısa sürelerde sahip olama,

- Risklerin kontrol altına alınması,

- Değişen şartlara uyum sağlayabilen esnek bir yapı elde edilmesi

 gibi çok çeşitli faydalar sağlamaktadır. 

 

Dış Kaynak Kullanım Alanları

Dünyada yaygın dış kaynak kullanım alanları şunlardır:

  • Kayıt Yönetimi ve Arşiv Depolama
  • İnsan kaynakları yönetimi (seçme-yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, danışmanlık, kariyer yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemi vb.)
  • Bilgi teknolojisi (bakım, onarım, eğitim, uygulama, yazılımı geliştirme vb.)
  • Müşteri hizmetleri (bilgi sistemleri, saha hizmetleri, telefonla müşteri hizmetleri vb.)
  • Muhasebe-finans (bordrolama, vergilendirme, satın alma ve genel muhasebe işlemleri)
  • Lojistik-nakliye (ambarlama, postalama-dağıtım, bilgi sistemleri ve operasyonlar)
  • İdari işler (yazılı dokümanlar, dosyalar, fotokopi vb.)
  • Satış-pazarlama (tele-pazarlama, reklâm)
  • Yemek, personel taşımacılığı, güvenlik, temizlik ve otomobil kiralama hizmetleri
  • Üretim ve emlak yöntemleri