Teknik Belge (Pafta) Tarama

Teknik belgeler; teknik ressamlar tarafından doğrudan ya da bilgisayar destekli çizim/tasarım uygulamaları kullanılarak üretilen Plan, Harita v.b belgelerdir.

Bu belgeler dijitalleştirme yönünden bazı farklılıklar taşır.

Ekspres – Bim bu farklılıklar için özel tarayıcılar ve yöntemler kullanır.

Belgeler büyük boyutludur. Bu nedenle bu belgeleri taramak için tasarlanmış tarayıcılar kullanılır. (A0, A1 v.b )
Belge içeriğinde çok ince çizgileri vardır. Çizgilerin tarama çözünürlüğü nedeniyle kırılması veya sürekliliğinin kaybolması önemli hatalara sebep olabilir. Bu nedenle tüm yüzeyi aynı hassasiyetle ve yüksek çözünürlükte tarayan özel tarayıcılar kullanılır.
Yüzeye yakın hareket eden,  birden fazla optik sensöre sahip ve yüzey üzerinde hareket ederek taramayı gerçekleştirilen tarayıcılar kullanılır.