Tarihi Belge Tarama

Tarihi belgeler özellikleri bakımından; oluşturulmasından bu yana uzun bir süre geçmiş, içerik olarak günümüz dillerinden farklı çeşitli alfabelere ve dillere sahip, yıpranmış, renkleri solmuş, kimi zaman tek nüsha ve son derece hassas belgelerdir. Bu nedenle tarihi belgelerin dijital ortama aktarılması süreci de son derece hassas olmalıdır.

Tarihi belge taramada dikkat edilmesi gereken hususlar;

Çoğu kez tek nüsha olduğu için belgeye zarar verilemez. (Ciltlerini sökmek, katlamak v.b) 
İçerik farklı alfabe (Arapça, Eski Türkçe,v.b) ile yazıldığından, künye/indeks oluşturma için özel uzmanlık gerekir.
Uzun zaman geçmesi nedeniyle zemin ile yazılar arasındaki zıtlık kaybolmuştur. Bu nedenle özel görüntü işleme teknolojileri kullanılması gerekir.
Henüz standartlar (DIN A,B v.b)  konulmadan üretildiği için aynı arşiv içinde farklı dönemler için çok farklı boyutta ve kalitede doküman  mevcuttur. Bu yüzden geniş boyutlu tarayıcılar gerektirir.
Çok farklı kalemlerle yazılmış veya farklı mürekkep ve baskı metotları kullanılmıştır. Birçoğu el ile yazılmış ve çoğaltılmıştır. Bu nedenle ışıktan ve ısıdan etkilenir. Bu nedenle özel soğuk ışık kullanılır.
Dokümanların birçoğu aynı zamanda süsleme ve hat sanatının seçkin örnekleridir. Bu yüzden yüksek çözünürlük ve renk ayrımı olan tarayıcıları gerektirir.

Ekspres-Bim’in tarihi belge tarama yetenekleri ve uygulamaları;

Tarihi belge dokümanlarını tarama tecrübesi (Milli Kütüphane, Türk Tarih Kurumu)
Yüksek Hacimli Belge İşleme Sistemi
Tarihi belgelere zarar vermeyen özel tarayıcılar
Kitap ve tek sayfalarda yüksek görüntü kalitesi
Aynı anda çift sayfa tarayabilme ve bölebilme
Ofis ışık Ortamında çalışabilen tarayıcılar 
Sayfa büyüdükçe düşmeyen görüntü kalitesi
Sayfa kenarlarında bozulmayan görüntü
Ciltli belge taramalarında, taramaya başlanmadan görüntü ayarı yapılması ve yapılan ayarların belge boyunca kullanılması
Kirli ve lekeli sayfaların içerikte bilgi kaybı yaratmadan temizlenmesi
Kalite kontrol ve hatalı görüntünün otomatik olarak geri dönmesi
Belgelerin sayısal imza ile imzalanması