Tıbbi Belgeler

Tıbbı belgeler; hasta dosyalarında yer doktor ve diğer sağlık personeli tarafından oluşturulan belgeler ile tetkik ve görüntüleme cihazlarından elde edilen belgelerdir.

- Röntgen, MR gibi belgeleri taramak için özel cihazlar kullanılır
- EKG gibi uzun ve sürekli belgelerin taranması için özel tarayıcılar kullanılır
- İlaç kupürleri gibi belgelerin üzerine yapıştırmış dokümanlar için özel işlemler uygulanır