DAS Base ARCHIVE

Dokümana erişim yöntemleri

 • İndeks Arama
 • İçerik Arama
 • İndeks ve İçerik Arama
 • Kompleks Arama

Tasarlanabilir Arama Sayfaları

 • Farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre
 • Doküman tipleri bazında özelleştirilebilen arayüzler
 • Gelişmiş form tasarım aracı
 • Yapılan form tasarımların Web ve Indeks uygulamalarına yayınlanabilmesi

Gelişmiş Yetki Modelleri

 • Doküman bazlı yetkilendirme
 • Doküman grubu bazlı yetkilendirme
 • Rol ve kullanıcı tabanlı yetkiledirme

Entegre Tarama ve İndeks Modülü

 • TWAIN destekli yüksek performanslı tarama uygulaması
 • Verimli veri girişi yönelik özellikleriyle indeks modülü